דף נופל

סמל
מרדכי (מתי) כ"ץ

בן צפורה ומשה

נפל ביום כ"ח באב תשכ"ד (05.08.1964)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page