דף נופל

סגן
שאול (שאולניק) אלקנה

בן יפה ובנימין

נפל ביום כ"ו באייר תשכ"ז (05.06.1967)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page