דף נופל

רב סרן
חנן סמסון

בן אנה ואויגן

נפל ביום כ"א באדר תשכ"ט (11.03.1969)
בן 37 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page