דף נופל

טוראי
עמירם וקסנברג

בן בתיה וישראל

נפל ביום ה' בסיון תש"ח (12.06.1948)
בן 18 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי ראש פינהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page