דף נופל

טוראי
משה זהרוני

בן שושנה ויעקב

נפל ביום ז' בניסן תש"ח (16.04.1948)
בן 20 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page