דף נופל

סמל
עמוס לב

בן יעל ואברהם

נפל ביום כ"ח בחשון תשי"ז (02.11.1956)
בן 27 בנופלו

חיל תותחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page