דף נופל

סגן
עמיקם רחלין

בן טניה ושמעון

נפל ביום ט' בתמוז תשי"ד (10.07.1954)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) ביצרוןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page