דף נופל

סמל ראשון
אבנר לורד

בן קטי וחיים

נפל ביום כ"ט באב תשכ"ט (13.08.1969)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין עין דורכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page