דף נופל

רב טוראי
אופיר אנקורי

בן יהודית ויוסף

נפל ביום ג' באייר תש"ח (12.05.1948)
בן 18 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית ענביםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page