דף נופל

טוראי
יורם ביאלר

בן יהודית ויואל

נפל ביום ד' באייר תשכ"ט (22.04.1969)
בן 21 בנופלו

חטיבת נח"ל

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page