דף נופל

טוראי
אריה (לאון) שנבל

בן מרים וזליג

נפל ביום כ"ט בשבט תש"ל (05.02.1970)
בן 23 בנופלו

טכנולוגיה ואחזקה

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page