דף נופל

טוראי
אריה (אקי) שמחוני

בן רות וחנוך

נפל ביום ב' בסיון תשכ"ט (19.05.1969)
בן 22 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page