דף נופל

רב טוראי
יעקב לוין

בן דבורה ויצחק

נפל ביום י"ד בתשרי תש"ט (17.10.1948)
בן 24 בנופלו

חיל רגלים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי כפר ורבורגכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page