דף נופל

טוראי
ראובן לויכטר

בן שרה-גיטל ואפרים

נפל ביום ז' באייר תש"ח (16.05.1948)
בן 43 בנופלו

ההגנה
נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page