דף נופל

טוראי
איתן אבידב

בן נסיה ויעקב

נפל ביום י"ג בתשרי תש"ח (27.09.1947)
בן 22 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page