דף נופל

סמל
עזריאל בלומברג

בן יצחק

נפל ביום ב' בניסן תש"ה (16.03.1945)
בן 24 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין מצרים-סואץכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page