דף נופל

טוראי
יוסף בן-משה (קפצן)

בן חיה ומשה

נפל ביום י"ב בתמוז תרצ"ח (11.07.1938)
בן 24 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page