דף נופל

טוראי
דב ברנובסקי

בן שרה וחיים-צבי

נפל ביום י' באלול תרפ"ט (15.09.1929)
בן 23 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין חיפה-עתיקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page