דף נופל

טוראי
שמואל גוטרמן

בן בלה וצבי-אריה

נפל ביום כ"א בתמוז תרצ"ח (20.07.1938)
בן 38 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין אלרואיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page