דף נופל

טוראי
אהרון גלוברזון

בן חיה-פייגה ושלמה

נפל ביום ט"ז בטבת תרצ"ח (20.12.1937)


ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שעריםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page