דף נופל

טוראי
נתן הירשפלד

בן יוסף

נפל ביום כ"ז בניסן תרצ"ט (16.04.1939)
בן 25 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין בית שעריםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page