דף נופל

טוראי
יוסף זלצמן

בן לייב

נפל ביום כ"ד בחשון תרע"ד (24.11.1913)
בן 23 בנופלו

מחתרות
נקבר בחלקה אזרחית

מקום מנוחתו
(המיקום המדויק של הקבר אינו ברשומות)כל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page