דף נופל

טוראי
מאיר זרחי

בן אסתר-ליבי ומרדכי

נפל ביום ה' בניסן תש"ו (06.04.1946)
בן 47 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין גניגרכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page