דף נופל

טוראי
מלכה (מלכל'ה) יהודאי

בת רחל ושלום

נפלה ביום ז' בטבת תש"ו (10.12.1945)
בת 17 בנופלה

פלמ"ח

מקום מנוחתה
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page