דף נופל

טוראי
משה כהן

בן ברכה וזכריה

נפל ביום כ"ז בשבט תש"א (24.02.1941)
בן 22 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין לוב-טוברוקכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page