דף נופל

טוראי
אוכמה לבבי

בת סוניה ומאיר

נפלה ביום ט' בכסלו תש"ה (25.11.1944)
בת 21 בנופלה

בריגדה

מקום מנוחתה
בית העלמין מצרים-קהיר-הליופולסכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page