דף נופל

טוראי
שבתאי לוזינסקי

בן בתיה ויואל

נפל ביום כ"ו בטבת תש"ז (18.01.1947)
בן 51 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין עטרותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page