דף נופל

טוראי
משה לזרוביץ

בן חוה ואליעזר

נפל ביום כ' באב תרצ"ח (17.08.1938)
בן 40 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין ראשון לציון-ישןכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page