דף נופל

טוראי
דן (תאודור) ליבןנפל ביום כ"ג באדר תרצ"ט (14.03.1939)
בן 20 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין אלוניםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page