דף נופל

טוראי
יצחק לפולדנפל ביום י"ט באייר תש"א (16.05.1941)
בן 30 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין מזרעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page