דף נופל

טוראי
מאיר מלר

בן אפרים

נפל ביום כ"ב בשבט תש"ה (05.02.1945)
בן 29 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין איטליה-אנקונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page