דף נופל

טוראי
אריה מקלר

בן ירמיהו

נפל ביום י"א באדר ב' תרצ"ח (14.03.1938)
בן 35 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page