דף נופל

טוראי
ישראל סטרולוביץ

בן רוזה ואברהם

נפל ביום ט"ו באייר תרצ"ט (04.05.1939)
בן 27 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין שרידכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page