דף נופל

טוראי
יהודה סנדלר

בן חנה ומשה-יעקב

נפל ביום כ"ו בטבת תש"א (25.01.1941)
בן 41 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין בית הללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page