דף נופל

טוראי
עזרא ספרלינג

בן צפורה ויהודה

נפל ביום כ"ג בתמוז תש"ו (22.07.1946)
בן 57 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין הר הזיתיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page