דף נופל

טוראי
יחיאל עפרוני

בן פרומה ודוד-צבי

נפל ביום כ"ו בטבת תרצ"ח (30.12.1937)
בן 35 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין הר הזיתיםכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page