דף נופל

טוראי
אבשלום פיינברג

בן פאני וישראל

נפל ביום כ"ו בטבת תרע"ז (20.01.1917)
בן 28 בנופלו

ניל"י

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי הר הרצלכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page