דף נופל

טוראי
דוד פרנק

בן אדלהייד ומשה

נפל ביום כ"ד בסיון תרצ"ח (23.06.1938)
בן 20 בנופלו

ההגנה

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) גבעת עדהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page