דף נופל

טוראי
גדעון שור

בן חיה ודוד

נפל ביום כ"ו בטבת תש"ג (03.01.1943)
בן 18 בנופלו

בריגדה

מקום מנוחתו
בית העלמין ירקונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page