דף נופל

טוראי
סימון אלברט

בן אירמה וארתור

נפל ביום ב' באייר תש"א (29.04.1941)
בן 37 בנופלו

חיל החפרים
לא נודע מקום קבורתו
אבן לזכר הוצבה
בבית העלמין יוון-אתונהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page