דף נופל

טוראי
רבקה (רגינה) שפיגלר

בת פסיה ופרידל

נפלה ביום כ"א בתמוז תרצ"ח (20.07.1938)
בת 34 בנופלה

ההגנה

מקום מנוחתה
בית העלמין אלרואיכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page