דף נופל

טוראי
מתתיהו דוידוביץנפל ביום י"ג בטבת תש"ח (26.12.1947)
בן 32 בנופלו


מקום מנוחתו
בית העלמין כפר החורשכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page