דף נופל

טוראי
עודד יזרעאלי

בן מיכל ואורי

נפל ביום כ"ה באלול תשמ"ב (13.09.1982)
בן 20 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר יהושעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page