דף נופל

סמל
רביב עוזרי

בן פנינה ומשה

נפל ביום כ"ח באלול תשמ"ב (16.09.1982)
בן 20 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page