דף נופל

סמל ראשון
ירון שביט-רקר

בן טובה ואברהם

נפל ביום י"ט בסיון תשמ"ג (31.05.1983)
בן 21 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page