דף נופל

סמל
אהרון פרידמן

בן שולמית ודוד

נפל ביום י"ג בתמוז תשמ"ג (24.06.1983)
בן 21 בנופלו

חיל שריון

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי קרית שאולכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page