דף נופל

סמל
שלמה אלפסי

בן סוזן ושמעון

נפל ביום ה' בטבת תשמ"ד (10.12.1983)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין הצבאי רחובותכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page