דף נופל

טוראי
יוחנן (יוני) ברגר

בן ציונה ויעקב

נפל ביום כ"ט בטבת תשמ"ד (04.01.1984)
בן 19 בנופלו

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) כפר אוריהכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page