דף נופל

רב טוראי
אילנית משה

בת אטי ורן

נפלה ביום כ"ג בכסלו תשמ"ה (16.12.1984)
בת 19 בנופלה

חטיבת הצנחנים

מקום מנוחתה
בית העלמין הצבאי באר שבעכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page