דף נופל

רב טוראי
יוחאי (ג'וחא) שרון

בן נאווה ודניאל

נפל ביום כ"א בתמוז תשמ"ה (10.07.1985)
בן 19 בנופלו

חטיבת גולני

מקום מנוחתו
בית העלמין (חלקה צבאית) נהללכל הזכויות שמורות © 2010. מדינת ישראל, משרד הביטחון. ראה דף " למבקר באתר"
Copyright © 2010. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved. See "Notes" page